Neogene afzettingen in de zuidelijke Noordzee

Deze website geeft een overzicht van een interpretatie van de Nederlandse Tertiaire en Kwartaire afzettingen. Naast beschrijving van verschillende afzonderlijk formaties zijn artikelen opgenomen over tektoniek, grondwater, sonderingen en chemie  Aan de hand van een databank van boringen, analyses en andere geo-informatie is een indeling gemaakt van deze afzettingen.
Deze informatie is in een raamwerk gevoegd wat als doel heeft een chronologische indeling te geven van de geologische zaken die speelden in de periode die plaatvond na de afzetting van de Krijt afzettingen. Voorts kan hiermee een grote hoeveelheid geo-informatie, die vanuit verschillende disciplines in Nederland bekend, is in een raamwerk worden ingepast.

Hierna is met behulp van de dateringen en het sequentieoverzicht een indeling gemaakt naar de diepteligging en daarmee de tektoniek van dit deel van het Noordzeebekken. De sequenties zijn voorts beoordeeld op hun geohydrologische eigenschappen. Deze konden weer gekoppeld worden aan hydrochemische parameters van de ondergrond. 

De site is in 2012-2015 aangevuld met documenten over het gebruik en de toepassing van sonderingen bij de interpretatie van de ondergrond. Er is wordt ingegaan op het toepassen van magnetometer sonderingen. Daarnaast zijn artikelen over de combinatie van waterspanningssonderingen en glaciale afzettingen toegevoegd.  

In 2017 is de site aangevuld met een kartering van breuken in de regionale ondergrond.

In het naastliggende overzicht (zie de hoofdpagina) wordt een indeling gegeven naar onderwerpen. Voor het lezen is Adobe Reader noodzakelijk.

 

Wat is de laatste tijd gewijzigd op deze website?Een artikel over het voorkomen van breuken en aanverwante verschijnselen in de Noordwest Europese ondergrond is toegevoegd, aangevuld met downloadbare GIS kaarten

 

Haghorst 21-11-2017

 

info@rvde.nl